973 210 909

Calefacció

Instal·lació de tot tipus de sistemes de calefacció. Plaques d’aigua o elèctriques, tub delta. Calderes de biomassa, gas-oil, propà. Fem un estudi previ de la instal·lació segons les necessitats de cada animal per a que aquest tingui el millor confort.